Gebed

Gebed

Gebed speelt een zeer belangrijke rol in het leven van de christen en in het leven van een geloofsgemeenschap.

De Bijbel leert ons dat we mogen bidden “zonder ophouden” (1 Thes 5:17).
Toen de Heer Jezus op aarde was, nam Hij dagelijks tijd voor gebed, vaak in de vroege ochtend (Marc 1:35) of zocht hij de stilte van het gebed na een drukke dag (Mat 14:23).
Gebed is de heel bijzondere “verbinding” die we als christenen mogen hebben met onze Hemelse Vader.

Gebed heeft vele vormen: het kan stil zijn, maar het kan ook een roepen zijn tot God. Het kan samen bidden zijn als geloofsgemeenschap, en het kan bidden zijn in een klein groepje (Mat 18:20). Soms gaat gebed ook gepaard met vasten, zodat we als gelovige nog meer onze aandacht kunnen richten op het zoeken van God.
Het Psalmboek uit de Bijbel is bij uitstek het boek waaruit we kunnen putten om onze verlangens, onze emoties, onze dankbaarheid vorm te geven in woorden.

Het gebedsleven in de Christelijke Gemeenschap te Oudenaarde wordt aangestuurd door een “Gebedscoördinator”. Deze persoon heeft verschillende opdrachten, oa.
- het aansturen van dit Departement
- het op regelmatige basis aanleveren van gebedspunten
- het organiseren van bijzondere gebedsmomenten (bv naar aanleiding van een ernstige ziekte van een persoon, een dankdienst op het einde van het jaar).
- regelmatig nieuwe “incentives” geven om het gebedsleven fris en levendig te houden.

Structureel wordt het gebed in CGO op verschillende manieren praktisch georganiseerd.
- De gemeente komt niet alleen samen op zondag, maar ook tijdens de week zoeken we elkaar op bij elkaar thuis. Op regelmatige basis wordt zo’n avond ingevuld als gebedsavond. Dit heet het “Bidden in de Huizen”.
- Maandelijks wordt er samen gebeden voor de Vervolgde kerk. In heel wat landen krijgen christenen te maken met verdrukking en vervolging omdat ze christen zijn.
- Moeders in onze gemeenschap komen op regelmatige basis samen om te bidden voor hun kinderen en voor de scholen waar die kinderen naar toe gaan.
- Aan het begin van elke zondagviering is er een tijd van gebed, waar we Gods zegen vragen voor een Geest-vervulde samenkomst.
- Jaarlijks wordt er een Week van gebed voor onze zieken georganiseerd, dit valt aan het begin van de oktobermaand.
- We proberen een 3-tal keer per jaar ook tijdens de zondagviering bijzondere nadruk te leggen op samen bidden als gemeenschap.

Op landelijk niveau worden er vanuit de Evangelische Alliantie op regelmatige basis ook gebedsinitiatieven genomen, waarbij dan op landelijk of op provinciaal niveau wordt samengekomen om te bidden.
Oktober is ook traditioneel de maand van gebed, waarbij de E.A. een gebedsbrochure verspreidt naar haar leden waarin allerlei gebeds”topics” worden aangereikt.

Derycke Johan
Derycke Johan
Grab Your Ticket

Discount Packages

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.