De Christelijke Gemeenschap Oudenaarde (CGO) is lid van de vereniging van Vrije Evangelische Gemeenten (VEG). De VEG bestaat uit 30 kerken in Vlaanderen. De VEG is een samenwerkingsverband.

De VEG is geen synode die bindende uitspraken doet over leer en leven van de plaatselijke kerk. Wel moet iedere kerk die wil toetreden tot de VEG instemmen met de geloofsbelijdenis van de VEG. Verder adviseert en onderhandelt zij indien nodig. De VEG wordt bestuurd door afgevaardigden uit de plaatselijke kerken. Twee keer per jaar komen afgevaardigden uit de Evangelische kerken bij elkaar voor een algemene vergadering.

Iedere plaatselijke Evangelische kerk is autonoom. Zij beslist en bestuurt zichzelf.

De Christelijke Gemeenschap Oudenaarde (CGO) is een dynamische evangelische kerk waar mensen van alle leeftijden, sociale klassen en rassen willen samenkomen om God beter te leren kennen en lief te hebben.
We bestaan als zodanig sinds 1980 en zijn dus een relatief jonge plaatselijke kerk.

In de loop der jaren zijn we gegroeid en hebben we samenkomsten gehad op verschillende plaatsen in Oudenaarde voordat we uiteindelijk een eigen gebouw aankochten in de Blekerijstraat (de voormalige beschutte werkplaats).
Op dit moment bestaat onze kerkgemeenschap uit ongeveer 160 volwassenen en kinderen uit Oudenaarde en omliggende plaatsen.
De evangelische kerken vormen samen met de katholieke en protestantse kerken wat we de christelijke kerk noemen. Christelijk wil zeggen: van (Jezus) Christus. De evangelische kerk is de snelst groeiende christelijke stroming. Wij geloven in de Bijbel als het Woord van de enige God. Jezus Christus is het hoofd van de kerk en de enige middelaar tussen God en mensen.

De CGO is erop gericht om ieder lid de kans te geven zich in te zetten in overeenstemming met zijn of haar gaven en mogelijkheden. Zo bouwen we samen aan de Kerk van Jezus Christus. Wij willen God liefhebben boven alles, zorg dragen voor elkaar en het evangelie uitdragen in woord en daad aan alle mensen in Oudenaarde en omstreken.

De CGO wordt geleid door een team van plaatselijke gelovigen met verschillende opleidingen, die ook werkzaam zijn in verschillende lagen van de samenleving.