Inloggen

Login to your account

Username
Password *
Remember Me
A+ R A-

Management

 

Het departement Management biedt het noodzakelijke kader om de andere departementen toe te laten hun visie en doelstellingen te realiseren.

Haar werkgebied omvat:

  • zorg voor het gebouw, meubilair, toestellen e.d.
  • verantwoordelijkheid voor de zaal
  • verantwoordelijkheid voor de veiligheid (bv.: kindertoezicht, alarm, camera’s enz.)

Om dit te realiseren zijn er verschillende werkgroepen actief.

Het bouwcomité gaat over alle praktische werkzaamheden die met het gebouw te maken hebben, met uitzondering van het schoonmaken. Ze omvat verbouwing (voor zover nog nodig) en aanpassingen, herstelling en “groot” onderhoud en verfraaiing (zoals schilderwerken …). en bv, keukenmateriaal, …), samengevat de werken voor loodgieters, metselaars, electriciens, dakwerkers, schrijnwerkers,... En daarnaast het “beheer” van de installaties zoals het instellen van start- en stoptijden van de verwarming, nazicht en keuring van de verwarmingsketels, blusapparaten, rookmelders en toezicht op de alarminstallatie.

De zaalverantwoordelijken zorgen ervoor dat de verschillende lokalen gebruiksklaar blijven (aanwezigheid van meubilair en opstelling ervan) in het bijzonder de grote achterzaal.

De keukendienst - ofwel "de uitbating van de refter” - gaat van het voorzien van koffie en thee op zondag na de eredienst en tijdens de week tijdens bijeenkomsten van bv de senioren tot de culinaire activiteiten op grote feestdagen zoals Kerstmis of op huwelijksvieringen, enz...

Het secretariaat gaat over een zeer brede waaier van allerhande papierwerk voor intern en extern gebruik.

De vzw L.I.CH.T. is de rechtspersoon die de CGO vertegenwoordigt naar de overheid. Deze heeft tot doel de nodige wettelijke organisatorische en financiële basis te verschaffen voor de werking van de Christelijke Gemeenschap Oudenaarde en haar opdracht en doel. Ze vormt de financiële ruggegraat van onze christelijke gemeenschap. Het departement Management houdt toezicht op de financiën van de vzw (die tevens de financiën zijn van de CGO), en het naleven van de wettelijke verplichtingen van de vzw (bv het opmaken van het financieel jaarverslag en de begroting en de neerlegging ervan bij de handelsrechtbank).

Voor de werking van de vzw komt er regelmatig een algemene vergadering en raad van bestuur samen.

Tevens vallen onder dit departement ook de schoonmaakploeg, de veiligheidsgroep en het kindertoezicht.